demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Hubert Baraniecki - Fundacja

  • Home
  • Hubert Baraniecki

Chemik z wykształcenia, ale śpiewak, gitarzysta, kucharz, wędkarz, winiarz, filozof, miłośnik historii, górski wędrowiec z zamiłowania. Jego dewizą jest równowaga (lub muzycznie ujmując – harmonia) we wszystkim czego dotyka, czym się zajmuje. Jako adept chemii realizował się w obszarze pirotechniki oraz toksykologii chemicznej. Studia ukończył jako chemik – analityk, aby następnie podjąć pracę w tym kierunku. Przez większość życia zawodowego związany z przemysłami: poliuretanów, motoryzacyjnym i innymi. Specjalizował się w tym czasie m.in. w obszarach: powłok antykorozyjnych i dekoracyjnych, pianek PU sztywnych, elastycznych i obuwniczych oraz w rozwiązaniach technologicznych dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Posiada również bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinach niezwiązanych z chemią.

Fundacja