demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

dr n. biol. Paweł Turowski - Fundacja

  • Home
  • dr n. biol. Paweł Turowski

Ukończył studia magisterskie z zakresu biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz posiada tytuł ratownika medycznego. Następnie prowadził badania naukowe na Uniwersytecie w Giessen w Niemczech, gdzie uzyskał tytuł doktorski z zakresu biologii płuc i nerek. Jego praca doktorska koncentrowała się głównie na molekularnym mechanizmie ostrego uszkodzenia nerek wywołanego przez respirator. Wykładowca w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami biotechnologii z zakresu bioinformatyki oraz badań przedklinicznych i klinicznych. W latach 2011-2014 zajmował stanowisko biologa w Instytucie Hematologii i Medycyny Transfuzyjnej, gdzie uczestniczył w projekcie obejmującym kliniczne wdrożenie nowych metod molekularnych i biochemicznych w celu dokładnej diagnostyki talasemii i hemoglobinopatii. Był koordynatorem projektu krajowego i międzynarodowego. W latach 2014-2019 zajmował stanowisko starszego naukowca w dziedzinie immunologii/ stanów zapalnych i chorób płuc w Celon Pharma, gdzie brał udział w projekcie PIKCel – drug candidate development in the field of lung disease, especially asthma and COPD.  Od 2019 roku pracuje w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki przy projekcie biodruku 3D bionicznej trzustki.

Fundacja