• Home
  • dr Kinga Westphal

dr Kinga Westphal

Absolwentka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii, Uniwersytetu Gdańskiego.
W 2018 obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Radio- i fotoliza znakowanego DNA. Od syntezy modyfikowanych oligonukleotydów do zależności sekwencyjnej fotouszkodzeń”. Od listopada 2022 r. pracuje jako Główny Badacz w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, gdzie koordynuje pracę trzech zespołów badawczych. W swojej karierze naukowej zajmowała się m.in. mechanizmami oddziaływania promieniowania jonizującego z materiałem genetycznym, detekcją zmian w strukturze białek odpowiedzialnych za powstawanie chorób neurodegeneracyjnych, jakościową analizą wydychanego powietrza w kontekście poszukiwania biomarkerów diagnostycznych i prognostycznych nadciśnienia tętniczego, a także opracowaniem nowych, genetycznych testów przesiewowych do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Były pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz University of Texas Southwestern Medical Center. Prelegentka na kilkunastu konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych oraz współautorka artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych o znaczącym współczynniku oddziaływania. Po godzinach – pasjonatka nowych technologii i kosmetologii oraz tańców latynoamerykańskich. Hobbystycznie studiuje prawo.

Fundacja