demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

Dominika Ujazdowska - Fundacja

  • Home
  • Dominika Ujazdowska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku biologia.  Pracę magisterską z zakresu genetyki molekularnej wykonywała w Instytucie Genetyki i Biotechnologii, gdzie opanowała wiele technik biologii molekularnej. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy na hodowlach komórkowych. Karierę zawodową rozpoczęła w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii, gdzie pracowała w projektach wdrożeniowych z zakresu toksykologii wojskowej. W latach 2012–2018 objęła stanowisko naukowca w firmie Adamed, gdzie brała udział w wielu projektach  z dziedziny onkologii.  W latach 2018–2020 jako kriobiolog zajmowała się deponowaniem komórek macierzystych pozyskanych z krwi pępowinowej w komercyjnym banku komórek macierzystych. Od sierpnia 2020 pracuje w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki przy realizacji projektu biodruk 3D biotonicznej trzustki, gdzie zajmuje się głównie zakładaniem hodowli komórkowych.

Fundacja