ZAPISZ SIĘ NA AUKCJĘ KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych w celach związanych z rejestracją na Aukcje Charytatywną „Bioniczne rewolucje” i jej organizacją. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8 (01-793). Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych osobowych. Fundacja może udostępnić podane dane osobowe spółce G-Code sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz podmiotom prowadzącym księgowość G-Code sp. z o. o. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Aukcji. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom sprawiedliwości. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Fundacja zapewnia realizację uprawnień przysługujących w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, w tym prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Fundacją pod adresem email: ewa.wszola@fundacjabirn.pl. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Dane osobowe mogą być przechowywane do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń związanych z Aukcją. Zgoda może być w każdej chwili odwołana, ale jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed odwołaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.