demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

dr n. med. Anna Filip - Fundacja

  • Home
  • dr n. med. Anna Filip

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku biotechnologia. Tytuł doktora nauk medycznych obroniła w roku 2014 na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Lotaryngii we Francji (Faculté de Médecine, Université de Lorraine, France) gdzie równolegle, w dwóch jednostkach badawczych pracowała nad zagadnieniami związanymi z rozwojem dysfunkcji naczyń krwionośnych (miażdżyca) oraz tkanki chrzęstnej (zwyrodnienie stawów).

Po powrocie do Polski w latach 2016 – 2018 odbyła staż podoktorski w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie, gdzie w trzech kolejnych latach kierowała własnym projektem dotyczącym mechanizmów leżących u podstaw patologicznej przebudowy ścian tętnic dużego kalibru w kontekście syndromu metabolicznego. 

Od października 2021 pracuje w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki przy realizacji projektu „Biodruk 3D bionicznej trzustki”.

Fundacja