demo@example.com 1st Floor New World. +848556778345

dr n. biol. Anna Chołoniewska - Fundacja

  • Home
  • dr n. biol. Anna Chołoniewska

Biolożka komórki i organizmu, doktor nauk rolniczych w specjalności zootechnika. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską na temat wpływu warunków hodowli in vitro na rozwój i różnicowanie przedimplantacyjnych zarodków królika obroniła w 2021 roku w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Doświadczenie w pracy z ludzkim materiałem biologicznym nabywała na stanowisku biologa w biobanku Laboratorium Badawczego – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki odbytym studiom oraz kursom posiada wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z modelami zwierzęcymi, a także technikami prowadzenia i oceny hodowli komórkowej, biologii molekularnej i immunohistochemii.  

Fundacja