Katarzyna Kosowska

Specjalistka w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej. Od 2018 roku zajmuje stanowisko menadżera zespołu chemicznego.

  • Position:
    Zespół naukowy

Biotechnolog, absolwentka z wyróżnieniem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Doktorantka na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, gdzie specjalizuje się w produkcji struktur porowatych użytecznych w inżynierii biomedycznej jako implanty kostne poprzez spienianie materiałów kompozytowych z wykorzystaniem CO2 w stanie nadkrytycznym. W trakcie kariery akademickiej zdobyła duże doświadczenie w pracy laboratoryjnej i jako wykładowczyni akademicka, a także realizowała granty dziekańskie. Specjalistka w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej oraz autorka publikacji w tej dziedzinie. Uczestniczka i prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Od 2018 roku zajmuje  stanowisko  menadżera zespołu chemicznego w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki przy realizacji projektu biodruku 3D bionicznej trzustki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.