Bioprinting of
Bionic Pancreas
Transplantation of islets of Langerhans under gastric
mucosa
Project
Wean off sugar
Pilot studies on the expression of genes in
diabetes
About us

Foundation of Research and Science Development was established in 2009 and it deals mainly with educational and research activities in the field of medical and biochemical sciences. It was created out of passion and the will to change the reality that surrounds us. The inspiration for establishing the Foundation was and is the scientific activity of Michał Wszoła MD, PhD., surgeon, transplantologist and, most of all, a dedicated doctor.

The Foundation team is formed by young scientists full of enthusiasm. Fourteen specialists in the field of medical, biological and chemical sciences, who share a common idea and a deep conviction that it is Poles who can become the creators of breakthrough medical therapies.

Currently, together with the Bionic Consortium, we’re working on 3D printing of bionic pancreas that will enable people with diabetes to live normally and will also replace the need for chronic insulin therapy.

Since the establishment of the Foundation, the invariably pursued goal is to promote the development of Polish science in the country and in the world. The team is accompanied by the conviction that Poland, as a country that has highly qualified and creative scientists, can realistically influence the progress and technological development of the world.

Our Volunteers
 • Łukasz Górski
  Volunteer
  Biotechnologist, a graduate of Warsaw University of Life Sciences. Sports lover, particularly football, beach volleyball and cycling.
 • Kalina Jędrzejko, MD
  Volunteer
  A graduate trainee of Medical University of Warsaw. She’s the author and co-author of many publications in general surgery and transplantology.
 • Magdalena Kwapisz, MD
  Volunteer
  An author and co-author of numerous publications in domestic and foreign magazines in the field of general surgery and transplantology.
 • Joanna Czerwińska
  Volunteer
  Graduate of the Poznań University of Economics. Personally, she’s into healthy lifestyle, loves walking and traveling.

JOIN US & HELP OTHERS

Are you full of smile and enthusiasm? Don’t wait! Join us and help us change reality.

Our Partners
Media about us
Diabetes in numbers
3
million diabetics in Poland
200
thousand people suffering from type 1 diabetes
2.1
million people being treated for type 2 diabetes
600
thousand people have undetected diabetes
Union information

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.