Wean off sugar
Project coordinator: Michal Wszola MD, PhD

“Ogarnij cukier” – “Wean off sugar” is an authorial program, created with a view to people suffering from diabetes and their families. In Poland there are about 3 million people struggling with this disease. Diabetes can lead to numerous complications, such as cardiovascular diseases, nervous system degeneration, vision loss or renal failure requiring dialysis therapy or transplantation. Patients’ involvement in the treatment process can reduce them. It may not be widely known that self-control, change of one’s lifestyle or diet can help improve everyday life. A group of specialists in various fields of medicine has proved that a life with diabetes is not a sentence.

“Ogarnij cukier” – “Wean off sugar” is a series of 11 free webinars that explain diabetes-related topics in an easy way. Every online lecture consists of a theoretical part (discussion of a given issue) and a practical part, where all those interested can ask questions and get answers. The résumé of webinars is a free e-book, containing discussed topics.

MD, PhD Michał Wszoła

Project coordinator

1 April - 1 December 2017

Period of the project

  • Endowment: Ministry of Health
  • Substantive partners: The Institute of Diabetology, Medical Clinic MediSpace
  • Partner: „Dr Clown” Foundation
  • Institutional partners: The city of Kraków, The city of Poznań, The city of Wrocław
  • Campaign ambassador: Weronika Kowalska-Blue Sugar Cube, Jerzy Magiera-mojacukrzyca.org, Monika Kulka, Anna Krawczyk
  • Media patronage: abcZdrowie.pl, cukrzycapolska.pl, diabetyk.tv, mojacukrzyca.org, Szugarfrik

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.