Science Picnic 2019

Thank you all very much for your time at our stand. See you next year!

The 23rd Science Picnic “We and the Machines” – “My i maszyny” is behind us! As many as 50 thousand science enthusiasts took part in the event. The interest of the stand of the Foundation exceeded our wildest expectations. The numerous visitors were shown demonstration of 3D printing, biotissue printing and bionic organ printed by our scientists.

11 may 2019
PGE NARODOWY

3D print demonstrations were prepared and conducted by volunteers from the 3D Printing Students Research Circle of the Warsaw University of Technology.

The youngest participants of the Science Picnic were most interested in the children’s corner.  We created a space especially for small explorers, where they could print their own spatial model using 3D pens. It was an extremely fascinating lesson of creative thinking and precision.

The children’s corner was organized with the support of Polaroid and  SystemBANK companies, which lent us 3D pens and materials for printing. Thank you for your support and involvement in promoting science among the youngest.

Together we stimulate imagination and make dreams come true.

Organisers

Competition: Design the pancreas of the future

The task of the competition was to describe or draw the answer to the question: How do you imagine the appearance of a printed bionic pancreas? From a number of very original works, the committee selected one main winner and awarded three prizes. The prizes for the winners are 3D models that were printed during the event.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.