dr n. biol Piotr Cywoniuk

Biotechnolog. Specjalista ds. komórek macierzystych. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z biologią molekularną i modyfikacjami genetycznymi.

  • Position:
    Zespół naukowy

Biotechnolog. Tytuł magistra i doktora nauk biologicznych zdobył na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego rozprawa doktorska poświęcona była zagadnieniom z zakresu biologii molekularnej. Dotychczas zajmował się alternatywnym splicingiem oraz transkrypcją i zaburzeniami tych procesów w dystrofii miotonicznej. Podczas swojej kariery akademickiej w Zakładzie Ekspresji Genów zdobył wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z hodowlami komórkowymi oraz opanował wiele technik laboratoryjnych, między innymi: RT-PCR, qPCR, Western Blot, Co-IP, EMSA, testy lucyferazowe, CRISPR/CAS9. W trakcie studiów magisterskich i doktoranckich uczestniczył w projektach badawczych w ramach grantu TEAM FNP. Uczestnik i prelegent na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach. Od 2019 zajmuje stanowisko biotechnologa w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki przy realizacji projektu biodruku 3D bionicznej trzustki, gdzie zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z biologią molekularną i modyfikacjami genetycznymi.

Ukończone kursy i certyfikaty:

2013 – Patent Law Regulations Course, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2014 – Course in Eukaryotic Transcription

2015 – Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wykonywanie procedur i doświadczeń oraz uśmiercających zwierzęta, PolLASA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.