Marta Klak PhD

Doctor of medical sciences, specialist in medical biology and biotechnology. She co-created the protocol of isolation of porcine pancreatic islets for the bionic pancreas project.

  • Position:
    Lab manager

Doctor of medical sciences, specialist in medical biology and biotechnology. Member of ESOT. She completed her MSc studies at the University of Szczecin and defended her doctoral thesis at the Pomeranian Medical Academy in Szczecin, majoring in medical biology. As part of her research, she focused mainly on the molecular mechanisms of autoimmune liver disease. In the years 2013 -2017 she worked as an engineering and technical specialist in the Department of Medical Biology of the Pomeranian Medical University in Szczecin.  As part of her academic career, she has received numerous awards for her outstanding scientific achievements and active involvement in student organisations. She is a regular participant and speaker at national and international conferences.

She has experience in creating and managing a research team. Since 2017, she has held the position of laboratory manager in the Foundation of Research and Science Development in the “3D Bionic Pancreas” project where she co-created the protocol for isolation of porcine pancreatic islets for the needs of the project.  Currently assistant supervisor, subject of PhD thesis: ” The influence of pressure used during 3D printing by the extrusion method on the viability, proliferation and functionality of selected animal cell lines.” In 2018, she underwent training at the Transplant Clinic of the University of Leiden in the Netherlands in the field of biology and isolation of pancreatic islets under supervision of Professor Elco Koning.

As one of the Foundation’s experts, she gives interviews and expert comments on radio and television.

Courses and certificates:

2014 – Quality manager and internal auditor of the quality management system in the testing and calibration laboratory in accordance with ISO/IEC 17025:2005

2014 – Self-presentation and public speaking

2016 – Eukaryotic cell cultures

2017 – Clinical Trials Monitoring Advanced, Soft Communication

2017 – Training for persons responsible for planning and carrying out procedures, experiments and animal euthanasia, PolLASA.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.