Łukasz Górski

Z wykształcenia biotechnolog, absolwent warszawskiej SGGW. Miłośnik sportu, a w szczególności piłki nożnej i siatkówki plażowej

  • Position:
    Wolontariusz

Z wykształcenia biotechnolog, absolwent warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2012 roku ukończył szkolenie podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (koordynator transplantacyjny). Obecnie uczestnik studiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (tytuł rozprawy doktorskiej: Przyczyny dyskwalifikacji biorców nerek przed przeszczepieniem). Zainteresowania zawodowe związane z transplantologią oraz nowoczesnymi metodami leczenia cukrzycy. Autor i współautor wielu publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek oraz Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów. Laureat naukowej nagrody zespołowej pierwszego stopnia przyznanej przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2008 roku za wdrożenie programu przeszczepiania auto i allogenicznych izolowanych wysp trzustkowych. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP w 2015 roku.

Miłośnik sportu, a w szczególności piłki nożnej, siatkówki plażowej i jazdy na rowerze.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.