dr hab. Katarzyna Góralczyk

Długoletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.

  • Position:
    Współpracownik Fundacji

Długoletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Specjalizuje się w badaniach wpływu antropogennych zanieczyszczeń środowiska na kondycję zdrowotną ludzi, szukaniem odpowiedzi czy i w jakim stopniu zanieczyszczenia środowiska odpowiadają za rozwój niektórych chorób cywilizacyjnych. Prowadzi również badania nad dystrybucją ustrojową biomarkerów narażenia ludzi na trwałe zanieczyszczenia organiczne z grupy związków halogenoorganicznych jako elementu oddziaływania środowiska. Badania te obejmowały tkanki i płyny ustrojowe człowieka takie jak tkanka tłuszczowa, mleko kobiece, krew pępowinowa, krew obwodowa, łożysko. Oprócz oznaczania poziomów wybranych związków i szacowania wielkości narażenia różnych grup wiekowych ludzi na te związki szacowano również ocenę ryzyka wynikającego z obecności tych związków w żywności posługując się toksykologicznymi wartościami odniesienia i wyznaczając profile zagrożenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.