Aleksandra Kaczorowska

Współpracowała z Fundacją, jednak zbyt wcześnie odeszła. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ( WUM) i UW. Student na Uniwersitat dè Barcelona. Krajowy Koordynator d.s Transplantologii.

  • Position:
    Zespół naukowy

MMsc, T.C. Krajowy Koordynator ds. Transplantologii. Specjalista Bankowania Tkanek i Komórek.

Współpracowała z Fundacją, jednak zbyt wcześnie odeszła.

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ( WUM) i UW. Student na Uniwersitat dè Barcelona.
Krajowy Koordynator d.s Transplantologii.

W 2009 roku Uniwersitat de Barcelona- tytuł Międzynarodowego koordynatora ds. Transplantologii.

Od 2004 roku związana z transplantologia. Pierwsze doświadczenie jako perfuzjonista kardiochirurgiczny oraz Koordynator ds. Transplantologii Kliniki Kardiochirurgii. W 2012 roku rozpoczęła badania naukowe w Zakładzie Medycyny Sądowej w Warszawie. Za swoja pracę w tym kierunku otrzymała nagrodę naukową III stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2015 roku pracuje w Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie. Twórca systemu pobierania tkanek w Polsce od zmarłych dawców wielonarządowych. Członek zespołu transplantacyjnego. Prowadzi również szkolenia i wykłady z zakresu pobierania, bankowania tkanek i komórek od dawców zmarłych. Od 2017 związana z fundacją jako koordynator ds. Transplantologii i spec od pobierania tkanek do badań nad bioniczne trzustką. Obecnie w trakcie studiów Uniwersitat de Barcelona, studia Unternational Master in Donation and Transplantation of Organ Tissue and Cells International.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.