Archives

lek. Dominik Drobiński
Kierownik Pododdziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Klinice Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej.
Więcej
Anna Błaszczyk-Gawryś
Creative creator, experienced expert in Management, Marketing and Communication. An effective work-oriented leader with a mission and courage in taking up challenges, continuous development, social life and coherent leadership based on empathy, shared values and supporting colleagues. „Management is doing things right; leadership is doing the right things.” – Peter F. Drucker
Więcej
Anna Błaszczyk-Gawryś
Kreatywna kreatorka, doświadczona ekspertka ds. Zarządzania, Marketingu i Komunikacji. Skuteczna liderka zorientowana na pracę z misją i odwagę w podejmowaniu wyzwań, ciągły rozwój, życie społeczne i spójne przywództwo oparte na empatii, wspólnych wartościach i wspieraniu współpracowników. „Zarządzanie to robienie rzeczy właściwie, przywództwo to robienie właściwych rzeczy”. – Peter F. Drucker
Więcej
Monika Puszko
Internet marketing specialist with over two years of professional experience, in particular in the field of social media and content creation.
Więcej
Monika Puszko
Specjalistka ds. marketingu internetowego z ponad dwuletnim doświadczeniem zawodowym, w szczególności z zakresu mediów społecznościowych i redakcji treści.
Więcej
Weronika Gajdzik
Clinical dietitian and psycho-dietitian. She runs an online dietary clinic, where she teaches what to eat to improve one's mood and health.
Więcej
Weronika Gajdzik
Dietetyk kliniczny i psychodietetyk. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Więcej
Paweł Turowski PhD
Biotechnologist. He conducted research at the University of Giessen, Germany, where he received a doctoral degree in human biology.
Więcej
Dr n. biol. Paweł Turowski
Biotechnolog. Prowadził badania naukowe na Uniwersytecie w Giessen w Niemczech, gdzie uzyskał tytuł doktorski z zakresu biologii płuc i nerek.
Więcej
Mariusz Wyrwicki
Chemist and technologist with many years of experience in laboratory works and industrial implementations.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.