Archives

Piotr Cywoniuk
Biotechnologist. He received his master's and doctor's degree in biological sciences at the Faculty of Biology at the Adam Mickiewicz University in Poznań.
Więcej
Piotr Cywoniuk
Biotechnolog. Tytuł magistra i doktora nauk biologicznych zdobył na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Więcej
Bartłomiej Olszewski
A graduate of the Faculty of Chemistry at the University of Warsaw. Master of Science with specialization in inorganic and analytical chemistry.
Więcej
Bartłomiej Olszewski
Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Magister ze specjalizacją w zakresie chemii nieorganicznej i analitycznej.
Więcej
Tomasz Bryniarski 
A graduate of the Faculty of Biotechnology and Horticulture at the University of Agriculture in Krakow with a master's degree in bioengineering
Więcej
Tomasz Bryniarski 
Absolwent wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z tytułem magistra bioinżynierii
Więcej
Marcelina Hakman
PhD student at the Military University of Technology in the discipline of security science. As part of her PhD studies, she conducts research on Russian neo-imperialism – its genesis, manifestations and implications for the post-Soviet area and the European continent. In her spare time she likes to cook to the sounds of alternative music and read books...
Więcej
Grzegorz Tymicki, DMV
Biologist, doctor of veterinary science. He completed his master's and doctoral dissertation at the Faculty of Veterinary Medicine at the Department of Animal Physiology, University of Life Sciences in Lublin.
Więcej
Patrycja Kowalska
A graduate of Biotechnology at the Faculty of Chemistry of the Warsaw University of Technology.
Więcej
Igor Zamora
He has the title of the Engineer of the Automation and Robotics Department at the Faculty of Mechatronics of the Warsaw University of Technology.
Więcej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl