Archives

Michał Staniszewski
Student of Logistics and Media Administration. He is interested in broadly understood media, both technical and creative aspects.
Michał Staniszewski
Student Logistyki i administrowania w mediach. Interesuje się szeroko pojętymi mediami, zarówno aspektami technicznymi jak i twórczymi.
Anna Mucha
Graduate of biology at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. She gained experience in cell culture at Wellcome Sanger Institute in Great Britain.
Więcej
Anna Mucha
Absolwentka biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie w hodowlach komórkowych zdobyła w Wellcome Sanger Institute w Wielkiej Brytanii.
Więcej
Jolanta Janiszewska
Thanks to my professional experience there are no impossible tasks for me. I'm a born optimist - the world is beautiful and people are wonderful.
Więcej
Jolanta Janiszewska
Dzięki mojemu doświadczeniu zawodowemu nie ma dla mnie zadań niemożliwych do wykonania. Jestem urodzoną optymistką – świat jest piękny, a ludzie wspaniali.
Więcej
Piotr Cywoniuk PhD
Biotechnologist. He received his master's and doctor's degree in biological sciences at the Faculty of Biology at the Adam Mickiewicz University in Poznań.
Więcej
dr n. biol Piotr Cywoniuk
Biotechnolog. Tytuł magistra i doktora nauk biologicznych zdobył na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Więcej
Bartłomiej Olszewski
A graduate of the Faculty of Chemistry at the University of Warsaw. Master of Science with specialization in inorganic and analytical chemistry.
Więcej
Bartłomiej Olszewski
Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Magister ze specjalizacją w zakresie chemii nieorganicznej i analitycznej.
Więcej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl