Sympozjum „Zmarły dawca narządów”
Serock, Polska

Miejscowość

30 - 31 maja 2013

Data

W Sympozjum wzięło udział 80 koordynatorów, z 49 ośrodków współpracujących z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM. Wykładowcami podczas Sympozjum byli wybitni specjaliści z dziedziny transplantologii, a tematyka wykładów obejmowała między innymi:

 • Przepisy prawne z zakresu medycyny transplantacyjnej,
 • Jakość i bezpieczeństwo pobrania i przeszczepienia narządów,
 • Zastosowanie badań instrumentalnych w procedurze stwierdzania śmierci mózgu,
 • Leczenie cukrzycy za pomocą przeszczepu – trzustka czy wyspy trzustkowe?
 • Stanowisko religii do pobierania i przeszczepiania narządów – czy wiara pomaga wytłumaczyć tragedię?
 • Koordynacja pobrania wielonarządowego – zadania i rola koordynatora przed, w czasie i po zabiegu pobrania narządów,
 • Promocja transplantologii w społeczeństwie.
 • Finansowanie pobierania i przeszczepiania narządów – zasady zwrotu kosztów „chybionych wyjazdów”,
 • Pobranie narządów po zatrzymaniu krążenia – teraźniejszość i przyszłość,
 • Rola zespołu anestezjologicznego w kompleksowym postępowaniu z potencjalnymi dawcami. Prowadzenie dawcy, jak reagować na różne sytuacje?
 • Jak znaleźć optymalny narząd dla biorcy wątroby – wskazania i zasady doboru biorcy do narządu,
 • Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy narządów,
 • Jak zgłosić dawcę narządów? Etapy pracy koordynatora w systemie rejestry.net – symulacja,

Otrzymaliśmy sygnały od kierownictwa Kliniki że Sympozjum spełniło pokładane w nim oczekiwania i znacząco przyczyniło się do wzrostu ilości wykonywanych w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM przeszczepień od dawcy zmarłego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl