Rydygiera 8, Warszawa

+48 22 897 66 97

Tworzenie darmowych aplikacji medycznych poprawiających wyniki leczenia

Koordynator projektu: dr hab. med. Michał Wszoła

Projekt Finansowany ze środków własnych fundacji przy współpracy z Przychodnią Lekarską MediSpace z Warszawy.

 

 

Przeszczepienie nerki stało się najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego w przypadku przewlekłej niewydolności nerek własnych. W Polsce chorych z końcowym stadium schyłkowej niewydolności nerek, wymagających hemodializ żyje około 20 000. Rocznie przybywa około 1000 chorych wymagających leczenia dializami a kolejnych 10 000 to pacjenci w okresie przeddializacyjnym, dla których przeszczepienie nerki mogłoby zapobiec konieczności dializoterapii.

Wiadomo, że odległe wyniki przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki w okresie przeddializacyjnym dają najlepsze wyniki. Dodatkowo wiadomo, że w przypadku odległych wyników transplantacji, wiedza i edukacja pacjenta może mieć kluczowe znaczenie. Chodzi tu zarówno o umiejętność prowadzenia odpowiedniego odżywiania, umiejętność rozpoznawania objawów niepokojących, które powinny zmusić do wizyty lekarskiej.

 

Chodzi także o przypominanie o lekach, informowanie o terminie kończenia się tabletek tak żeby nie zdarzało się pojechać na wyjazd i nie zabrać odpowiedniej liczby leków. Zamierzamy stworzyć mobilną aplikację z dostępem do materiałów edukacyjnych, ale także umożliwiającą zaplanowanie, przypominanie o wizytach, lekach, konieczności wykupienia recepty. Projekt jest w fazie koncepcyjnej. Zapraszamy osoby chętne do nawiązania współpracy – zarówno od strony technicznej tworzenia aplikacji jak i merytorycznej.