Projekt zaplanowany do realizacji w przyszłości

Tworzenie darmowych aplikacji medycznych, poprawiających wyniki leczenia
Koordynator projektu: dr hab.med. Michał Wszoła

Przeszczepienie nerki stało się najlepszą metodą leczenia w przypadku przewlekłej niewydolności nerek u wskazanego pacjenta. W Polsce żyje aż 20.000 chorych, u których stwierdzono zaawansowaną niewydolność nerek. Niestety, z roku na rok przybywa około 1.000 osób, którzy wymagają dializy. Kolejne 10.000 pacjentów znajduje się w okresie przeddializacyjnym. Przeszczep to dla nich jedna szansa, aby uniknąć dializ.

Naszym celem jest stworzenie aplikacji mobilnej z systemem powiadomień, z dostępem do materiałów edukacyjnych oraz z możliwością zaplanowania leczenia, a w tym wizyt u lekarza, brania leków i konieczności wykupowania kolejnej recepty. Projekt jest jeszcze w fazie koncepcyjnej i jest finansowany z własnych środków fundacji przy współpracy z Przychodnią Lekarską MediSpace z Warszawy.

Udowodniono już, że przeszczep nerki lub trzustki w okresie przeddializacyjnym dają najlepsze rezultaty. Wiadomo też, że powodzenie transplantacji organów w dużej mierze zależy od edukacji pacjentów. Chodzi tu zarówno o umiejętność prawidłowego odżywiania, ale również o umiejętność rozpoznawania niepokojących objawów, które powinny zmusić do wizyty u lekarza i konsultacji ze specjalistą. Ważna jest również świadomość na temat regularnego przyjmowania leków i umiejętność przewidywania ich braku m.in. po to, aby pacjent, który wyjeżdża w dłuższą podróż, mógł zaopatrzyć się w więcej dawek.

Chcesz wziąć udział w naszym projekcie? Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy – zarówno od strony technicznej (tworzenia aplikacji) jak i merytorycznej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.