Projekt zaplanowany do realizacji w przyszłości

Projekt stworzenia pompy, zwiększającej przydatność narządów do transplantacji
Koordynator projektu: dr hab.med. Michał Wszoła

Niedobór narządów do transplantacji zmusza do wykorzystania narządów pobieranych od dawców, którzy nie zawsze spełniają wszystkie wymagania w idealnym stopniu. Często są to osoby po zatrzymaniu krążenia lub osoby starsze. Istnieje pomysł, który mógłby zwiększyć pulę narządów, nadających się do przeszczepu.

Standardową techniką, wykorzystywaną do przechowywania narządów (głównie nerek) przed przeszczepieniem, jest tzw. perfuzja mechaniczna w normotermii, która polega na tym, że narządy są podłączane przez tętnice do specjalnej pompy, która podaje płyn o temperaturze 4°C. Umożliwia to lepsze i dłuższe przechowywanie narządów, ale także daje możliwość ich oceny pod katem transplantacji.

Na podstawie oszacowanych parametrów decyduje się czy nerka nadaje się do transplantacji, czy też nie. To doskonała metoda, która ma jedną, bardzo istotną wadę – z uwagi na temperaturę, ogranicza możliwości podawania leków do narządu, terapii genowej lub terapii komórkami macierzystymi. Jak temu zaradzić?

Dobrym pomysłem wydaje się skonstruowanie pompy, która będzie odpowiednio doprowadzać tlen do narządu, niezależnie od temperatury. W ten sposób można będzie osiągnąć lepsze wyniki w transplantacji i sprawić, że więcej narządów będzie spełniało kryteria.

Projekt jest finansowany ze środków własnych fundacji BiRN. Obecnie prowadzimy już prace inżyniersko-medyczne nad stworzeniem pompy (tzw. perfuzyjnej), które będzie spełniać wszystkie wymogi. Badaniami zajmuje się zespół lekarzy i inżynierów zatrudnionych na stałe w fundacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.