Rydygiera 8, Warszawa

+48 22 897 66 97

Medycyna regeneracyjna i terapia genowa narządów w normotermii

Koordynator projektu: dr hab.med. Michał Wszoła

Projekt Finansowany ze środków własnych fundacji.

Niedobór narządów do transplantacji zmusza do wykorzystania narządów pobieranych od dawców o rozszerzonych kryteriach – po zatrzymaniu krążenia lub osób starszych.

Standardową techniką wykorzystywaną w takiej sytuacji do przechowywania narządów (głównie nerek) przed przeszczepieniem jest Perfuzja Mechaniczna w normotermii – narządy są podłączane przez tętnice do specjalnej pompy, która podaje płyn o temperaturze 4 stopni. Umożliwia to lepsze zachowanie właściwości witalnych takiego narządu, ale także daje możliwość oceny parametrów takich jak ciśnienie przepływu czy opór naczyniowy.

Na podstawie tych parametrów można, czasem, decydować czy nerka nadaje się do transplantacji czy też nie. Jest to bardzo dobra technika, tylko, że hipotermia (40 C) w jakiej przepływa płyn przez narząd ogranicza możliwość zastosowania farmakoterapii, terapii genowej lub terapii komórkami macierzystymi w takim narządzie.

Wydaje się, że skonstruowanie pompy umożliwiającej perfuzję w pełnej gamie temperatur z odpowiednim doprowadzeniem tlenu pomogłoby osiągać już teraz lepsze wyniki transplantacji i zwiększyć pulę narządów do przeszczepienia.  Fundacja prowadzi prace inżyniersko-medyczne nad stworzeniem pompy perfuzyjnej spełniającej takie wymogi. Badania prowadzi zespół lekarzy i inżynierów zatrudnionych na stałe w Fundacji.