Rydygiera 8, Warszawa

+48 22 897 66 97

Biodrukowanie Bionicznej Trzustki

Koordynator projektu: dr hab.med. Michał Wszoła

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2019

Wartość projektu: 24 709 750,00 zł

Wartość dofinansowania: 23 143 024,00 zł

 

Tylko w  Polsce żyje 2,5 miliona osób z cukrzycą, z czego 200 000 ma cukrzycę typu I. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczby te się podwoją do roku 2030. Przeszczepianie trzustki czy wysp trzustkowych ma ograniczone zastosowanie ze względu na to, że jest bardzo wymagający od strony technicznej (w przypadku przeszczepienia całej trzustki) a  proces izolacji niszczy wyspowe unaczynienie i macierz zewnątrzkomórkową (w przypadku przeszczepienia wysp trzustkowych). W wyniku tego ponad połowa wysp obumiera w ciągu pierwszych dni po transplantacji.

 

Badanie jest prowadzone przez Konsorcjum Bionic, którego Fundacja Badań i Rozwoju Nauki jest Liderem. W skład konsorcjum wchodzą także Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus oraz MediSpace Sp. z o.o.

Fundacja prowadzi również przygotowania do programu biodruku kolejnych narządów: nerki, wątroby, serca.