Sympozjum „Zmarły dawca narządów”
Ossa, Polska

Miejscowość

10 - 11 maja 2013

Data

W Sympozjum wzięło udział 80 koordynatorów, z 49 ośrodków współpracujących z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM. Wykładowcami podczas Sympozjum byli wybitni specjaliści z dziedziny transplantologii, a tematyka wykładów obejmowała między innymi:

 • Pobieranie i przeszczepianie narządów w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii na tle kraju,
 • Prawne i organizacyjne aspekty pobierania i przeszczepiania narządów,
 • Rozpoznawanie śmierci mózgu – od teorii do praktyki,
 • Specyfikacja dawcy serca i płuc,
 • Koordynacja pobierania i przeszczepiania narządów krok po kroku,
 • Opieka nad dawcą wielonarządowym,
 • Warsztaty dotyczące rozmów z rodziną potencjalnego dawcy.
 • Rodzaje pobieranych i przeszczepianych komórek, tkanek i narządów,
 • Identyfikacja potencjalnego dawcy – trudności i ograniczenia,
 • Specyfikacja dawcy wątroby i/lub trzustki,
 • Zmarły dawca wysokiego ryzyka – czy istnieją granice wieku?, kogo nie rozpatrywać jako dawcy?,
 • Trudne początki – doświadczenia ośrodka rozpoczynającego zgłaszanie dawców,
 • Praktyczne aspekty koordynacji – współpraca koordynatorów lokalnych z koordynatorem regionalnym – punkt widzenia koordynatora regionalnego,

Otrzymaliśmy sygnały, że Sympozjum spełniło pokładane w nim oczekiwania i znacząco przyczyniło się do wzrostu ilości wykonywanych w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM przeszczepień od dawcy zmarłego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl