Oferty / Przetargi 2017
Zapraszamy

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 126/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 125/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 124/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 123/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 122/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 121/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 120/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 119/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 118/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 117/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 116/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 115/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 114/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 113/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 112/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 111/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 110/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 109/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 108/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 107/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 106/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 105/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 104/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 103/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 102/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 101/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 100/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 99/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 98/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 97/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 96/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 95/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 94/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 93/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 92/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 91/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 90/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 89/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 88/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 87/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 86/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 85/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 84/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 83/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 82/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 81/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 80/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 79/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 78/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 77/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 76/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 75/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 74/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 73/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 71/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 70/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 69/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 68/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 67/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 66/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 65/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 64/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 63/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 62/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 61/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 60/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 59/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 58/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 57/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 56/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 55/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 54/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 53/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 52/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 51/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 50/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 49/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 48/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 47/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 46/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 45/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 44/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 43/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 38/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 42/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 36/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 37/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 40/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 39/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 41/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 29/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 26/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 25/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 32/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 30/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 24/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 35/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 34/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 28/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 27/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 33/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 23/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 21/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 20/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 19/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 18/2017

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 17/2017

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16/2017

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 15/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 14/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 13/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 12/2017

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 8/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 7/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 6/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 5/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/2017

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/2017

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.