Oferty / Przetargi 2020
Zapraszamy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 66/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 65/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 64/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 63/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 62/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 61/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 60/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 59/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 58/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 57/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 56/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 55/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 54/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 53/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 52/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 51/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 50/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 49/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 48/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 47/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 46/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 45/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 44/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 43/2020

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania ofertowego  nr 42/2020

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania ofertowego  nr 41/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 40/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 39/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 38/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 37/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 36/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 35/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 34/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 33/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 32/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 31/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 30/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 29/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 28/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 27/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 26/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 25/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 24/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 23/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 22/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 21/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 20/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 19/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 18/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 17/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 16/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 15/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 14/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 13/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 12/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 11/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 10/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 8/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 7/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 6/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 5/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/2020

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/2020

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.