Oferty / Przetargi 2019
Zapraszamy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 74/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 73/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 72/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 71/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 70/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 69/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 68/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 67/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 66/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 65/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 64/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 63/2019

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania nr 62/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 61/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 60/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 59/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 58/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 57/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 56/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 55/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 54/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 53/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 52/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 51/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 50/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 49/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 48/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 47/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 46/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 45/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 44/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 43/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 42/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 41/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 40/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 39/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 38/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 37/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 36/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 35/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 34/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 33/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 32/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 31/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 30/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 29/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 28/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 27/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 26/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 25/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 24/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 23/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 22/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 21/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 20/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 19/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 18/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 17/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 16/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 15/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 14/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 13/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 12/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 11/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 10/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 8/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 7/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 6/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 5/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/2019

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/2019

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.