Nasze początki i osiągnięcia

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki powstała w 2009 roku i posiada status Jednostki Naukowej wpisanej do systemu POLon MNiSW. Organizacja zajmuje się głównie działalnością edukacyjną i badawczą w zakresie nauk medycznych oraz biochemicznych. Powstała z pasji i chęci zmieniania otaczającej nas rzeczywistości. Inspiracją do założenia Fundacji była i jest działalność naukowa dr hab. med. Michała Wszoły, chirurga, transplantologa, a przede wszystkim oddanego pacjentom lekarza.

W ciągu 9 lat działania, Fundacja zrealizowała wiele imponujących projektów. W 2009 roku  sfinansowała i przeprowadziła wraz z zespołem z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pionierskie badania nad endoskopowym przeszczepianiem wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na świecie, które kilka lat później zaowocowało udanymi przeszczepieniami u kilkorga pacjentów.

Fundacja zorganizowała wiele konferencji naukowych, sympozjów i szkoleń, w których brali udział lekarze i pielęgniarki WUM, pracownicy Politechniki Warszawskiej czy Instytutu Nenckiego. Naukowcy współpracujący z Fundacją brali m.in. udział w opracowaniu teoretycznym zabezpieczenia medycznego dla misji załogowej na Marsa – projekt był realizowany przy współpracy z Mars Society Polska.

Nad czym pracujemy

Obecnie Fundacja prowadzi prace nad biodrukowaniem 3D bionicznej trzustki – jest Liderem Konsorcjum Bionic, gdzie współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego, Politechniką Warszawską oraz Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus i spółką MediSpace.  Zespół naukowy dąży do stworzenia bionicznej trzustki – narządu, który umożliwi osobom z cukrzycą normalne funkcjonowanie, a także zastąpi konieczność przewlekłej insulinoterapii. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, a jego wartość szacuje się na ponad 24 mln złotych!

Fundacja w ramach swojej działalności włączyła się również w stworzenie społecznego programu edukacyjnego. W 2017 roku przeprowadzono ogólnopolską kampanię Ogarnij Cukier dofinansowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Akcja ta miała na celu zwiększenie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zdrowej diety, aktywności fizycznej i samokontroli w walce z cukrzycą.

Nasz zespół

Zespół Fundacji tworzą młodzi naukowcy pełni zapału. Innowatorzy, chcący zapisać się na kartach historii. Czternastu specjalistów z zakresu nauk medycznych, biologicznych i chemicznych, których łączy wspólna idea i głębokie przekonanie, że to właśnie Polacy mogą zostać twórcami przełomowych terapii medycznych. Dodatkowo, wsparcia Fundacji udzielają liczni wolontariusze, których zaangażowanie stanowi dodatkową motywację do podejmowania nowych wyzwań.

Promowanie polskiej nauki

Od powstania Fundacji niezmiennie realizowanym celem jest promowanie rozwoju polskiej nauki w kraju i na świecie. Zespołowi towarzyszy przeświadczenie, że Polska, jako kraj, który ma wysoce wykwalifikowanych i kreatywnych naukowców, może realnie wpłynąć na postęp i rozwój technologiczny świata.

Fundacja stara się propagować polską myśl technologiczną i tym samym – zapewnić krajowym jednostkom badawczym większą siłę przebicia w międzynarodowym środowisku naukowym. Fundacja wspiera i promuje badania polskich naukowców, pozyskuje środki i sama finansuje wiele projektów. Zajmuje się również szkoleniami, edukacją i pomocą prawną.

Nagrody i wyróżnienia :

 

  • Statuetka Złotego Lidera Ochrony Zdrowia 2019 w kategorii Innowacyjne Pomysły za projekt „Biodrukowanie 3D bionicznej trzustki”

 

  • II nagroda w konkursie Złoty Skalpel organizowanym przez Puls Medycyny dla autorów projektu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”

 

  • American Transplant Congress w Seattle, nagroda „order of distinction” dla dwóch prac naukowców Fundacji: „Pancreas Decellularization Protocol – Comparison of Methods” (jednocześnie zwycięzca Best in Congress Posters) i „Changes in Gene Expression of Selected Genes in Patient with Type 1 Diabetes in Peripheral Blood”

 

  • Nagroda za najlepszy plakat na konferencji EPITA – European Pancreas and Islet Transplant Association w Austrii. Wyróżniony materiał dotyczy wpływu promieniowania UV na stopień zniszczenia DNA

 

  • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 w kategorii Fundacja za realizację projektu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”

 

Nasi Partnerzy

DOŁĄCZ DO NASZ I POMÓŻ INNYM

Jesteś pełen uśmiechu i entuzjazmu? Nie czekaj przyłącz się i pomóź nam zmieniać rzeczywistość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.