Rydygiera 8, Warszawa

+48 22 897 66 97

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki powstała w 2009 roku w celu promowania rozwoju nauki polskiej.

Główne cele Fundacji to:

Działalność edukacyjna i badawcza w zakresie nauk medycznych i chemicznych oraz bezpośrednio z nimi powiązanych:

 • nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • humanistycznych i prawno-ekonomicznych,
 • telekomunikacyjnych, teletechnicznych i informatycznych.

Wspieranie rozwoju i promocji nauki polskiej.

Określenie celów statutowych Fundacji:

 1. Organizowanie i finansowanie specjalistycznego sprzętu w tym w szczególności:
  -medycznego, -technicznego, -naukowego,
  niezbędnego do przeprowadzenia badań naukowych lub podnoszenia kwalifikacji.
 2. Przyznawanie bezzwrotnych stypendiów naukowych osobom prowadzącym badania naukowe lub podnoszącym kwalifikacje.
 3. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej przy prowadzeniu działalności naukowo-badawczej.
 4. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej przy organizowaniu i prowadzeniu zjazdów, konferencji, seminariów, kursów i szkoleń skierowanych do osób (fizycznych i prawnych) lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących badania naukowe lub podnoszenia kwalifikacji.
 1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej w zakresie inicjowania i wspierania badań naukowych.
 2. Organizowanie i finansowanie pobytów w Polsce i za granicą osobom fizycznym w celu prowadzenia działalności naukowej lub podnoszenia kwalifikacji.
 3. Współpraca z instytucjami państwowymi oraz instytutami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji w tym współpraca z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi.
 4. Projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych propagujących wspieranie i prowadzenie badań naukowych. Rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji.
 5. Współpraca w wyżej opisanym zakresie z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi organizacjami społecznymi.

W 2009 roku Fundacja BiRN współfinansowała i pomagała w organizowaniu nowatorskiego doświadczenia  medycznego polegającego na przeszczepie wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka u zwierząt hodowlanych, a następnie u ludzi. Doświadczenie zostało zaplanowane i zorganizowane przez doktora Michała Wszołę, przy współudziale lekarzy Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej przez Pana prof. Andrzeja Chmurę, oraz zespołu naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W doświadczeniu brało udział 40 lekarzy i studentów medycyny i weterynarii. Zespół naukowy przeprowadzający badanie otrzymał główną nagrodę Towarzystwa Riset na ogólnoświatowym zjeździe „Beta-cell Replacement Therapy” poświęconym leczeniu cukrzycy, który odbył się w francuskim Nantes w czerwcu 2009 roku.

Zrealizowane projekty:

 • Współorganizacja Sympozjum Naukowo – Szkoleniowego dla koordynatorów transplantacyjnych w 2013 i 2014 roku.
 • Współorganizacja II Sympozjum Naukowo – Szkoleniowego „ŻYWY DAWCA NERKI” które odbyło się 28-29 września 2012 roku w Hotelu Marriott w Warszawie.
 • Finansowanie wdrożenia programu „Laparoskopowego pobierania nerek od dawcy żywego” zorganizowane dla zespołu chirurgów Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Organizacja i finansowanie Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Żywy Dawca Nerki” odbywającej się 27 – 28 czerwca 2014 roku w Volley Bajka, Arena Ursynów.
 • Organizację i finansowanie wyjazdów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe lekarzy transplantologów (około 50 osób) z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • W ramach promowania rozwoju nauki polskiej Fundacja Badań i Rozwoju Nauki finansowała publikację plakatu naukowego na Kongresie „American Transplant Congress” pt. „ Analysis of Factors That Have an Influence On the Results of the Kidney Transplantation From Living and Deceased Donors” w 2014 roku.

Nagrody

 1. Główna nagroda Towarzystwa Riset na ogólnoświatowym zjeździe Beta-cell replacement therapy poświęconym leczeniu cukrzycy, który odbył się w Nantes (Francja) w czerwcu 2009 roku.
 2. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016.