Przełomowe terapie medyczne

Biodrukowanie tkanek i organów to przyszłość współczesnej medycyny, która odmieni życie wielu pacjentów. Dlatego też, nasi naukowcy postanowili znacznie rozszerzyć zakres prowadzonych badań. Naszym celem jest stworzenie Europejskiego Centrum Biotechnologii Medycznej – innowacyjnego ośrodka badawczo-klinicznego umożliwiającego nie tylko przeszczepianie bionicznych trzustek, ale również opracowywanie innych nowatorskich terapii.

Multidyscyplinarne Centrum połączy kilka obszarów: biotechnologię, bioinżynierię, diagnostykę medyczną, medycynę spersonalizowaną oraz leczenie z wykorzystaniem komórek macierzystych. Chcemy stworzyć unikalne na skalę światową miejsce, gdzie zrealizujemy wszystkie fazy badań naukowych. Od pierwszych testów laboratoryjnych, aż do praktycznego zastosowania terapii u pacjentów. Naszą misją jest skuteczne rozwiązywanie najpoważniejszych problemów medycznych XXI wieku.

 

Multidyscyplinarny zespół wybitnych ekspertów

Inspiracją do założenia Fundacji była i jest działalność naukowa dr hab. med. Michała Wszoły, chirurga transplantologa i naukowca wizjonera. Nasz zespół tworzą młodzi naukowcy pełni zapału innowatorzy, chcący zapisać się na kartach historii, ludzie niezwykle zdeterminowani i kreatywni, działający aktywnie na rzecz pozyskiwania funduszy na badania naukowe w nieszablonowy sposób.

Popularyzacja i promocja nauki

Fundacja, jako jednostka naukowa, od kilkunastu lat promuje rozwój polskiej nauki w kraju i na świecie. Nasi specjaliści uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz udzielają wywiadów i komentarzy eksperckich w mediach. Wierzymy, że Polska, jako kraj, który ma wysoce wykwalifikowanych i kreatywnych naukowców, może realnie wpłynąć na postęp i rozwój technologiczny świata. Jesteśmy nie tylko pionierem w dziedzinie biodruku narządów, ale również w nietypowy sposób pozyskujemy fundusze na projekty naukowe. Szczególnym wyróżnieniem była dla nas nominacja do tytułu Ambasadora Polskiej Nauki 2019.

Nagrody i wyróżnienia

 

  • Statuetka Złotego Lidera Ochrony Zdrowia 2019 w kategorii Innowacyjne Pomysły za projekt „Biodrukowanie 3D bionicznej trzustki”

 

  • II nagroda w konkursie Złoty Skalpel organizowanym przez Puls Medycyny dla autorów projektu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”

 

  • American Transplant Congress w Seattle, nagroda „Order of distinction” dla dwóch prac naukowców Fundacji: „Pancreas Decellularization Protocol – Comparison of Methods” (jednocześnie zwycięzca Best in Congress Posters) i „Changes in Gene Expression of Selected Genes in Patient
    with Type 1 Diabetes in Peripheral Blood”

 

  • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 w kategorii Fundacja za realizację projektu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”

 

  • Nagroda za najlepszy plakat na konferencji EPITA – European Pancreas and Islet Transplant Association w Austrii. Wyróżniony materiał dotyczy wpływu promieniowania UV na stopień zniszczenia DNA

 

Nasi Partnerzy

DOŁĄCZ DO NASZ I POMÓŻ INNYM

Jesteś pełen uśmiechu i entuzjazmu? Nie czekaj przyłącz się i pomóź nam zmieniać rzeczywistość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.