Rydygiera 8, Warszawa

+48 22 897 66 97

Zespół Organizacyjno-Biurowy

dr hab. med. Michał Wszoła

Koordynator d.s. projektów naukowych, Przewodniczący Rady Konsorcjum BIONIC

Zespół Wolontariuszy

Zespół Naukowy