For over 2 years we have been working on creating a bionic organ and developing tissue bioprinting technology. On March 14, we printed the world’s first fully vascularized prototype of bionic pancreas. The Foundation team shares
a common idea and a deep conviction that Poles can become the creators of groundbreaking medical therapies.
Our goal is to expand modern research facilities, which will enable us to implement further, innovative projects.
We believe in progress and want to discover “white spots on the science map” because we know that the future begins today. We encourage you to support our business and together make a breakthrough in the world of medicine.

How can you help us?

By supporting our scientists, you participate in creating the latest technological solutions and global achievements in the world of medicine. Your donation is an investment in the development of Polish science, which will bring real benefits not only to all of us, but also to future generations.
On behalf of the whole team, thank you for each payment.

Do you want to help us but you don’t know where to start? Create a fundraiser on Facebook and invite friends and family to support our business.
This way, you can easily help us collect the necessary funds and make the online community hear about our amazing projects. The collected amount will be fully transferred to the official Foundation account. We will devote it to achievement of our statutory goals.

 

  1. Click this link: https://www.facebook.com/fund/fundacjabirn/
  2. Specify how much money you want to collect and at what time
  3. Name the collection and write in the post why you want to support us
  4. Click create and invite your friends to help
  5. Ready!

 

Do you have any questions or need help? Contact us –

monika.puszko@fundacjabirn.pl

 

Tell your family and friends living in Poland about the possibility of transferring 1% tax to the Foundation of Research and Science Development and have your share in the medical revolution. By supporting scientific research, you have a real impact on saving human health and life. Help us change the world for the better and convince loved ones to invest their
1% tax in the development of Polish science. Thank you!

KRS 0000323199.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.