We've managed to raise

144 787 PLN of 140 000 PLN needed

 103 % of 100% needed

What is a bionic pancreas?

A group of polish scientists under the leadership of transplant surgeon prof. Michal Wszola MD, PhD want to print out a bionic pancreas to help thousands of diabetics in a way, which will replace the need for continuing insulin therapy

We want to print out a 3D bionic pancreas which will enable patients a normal life. Bionic pancreas will prevent complications due to diabetes. Also, it won’t be necessary for a diseased to take anti – rejection drugs.

The most important is, however, that patients will not have to wait to get a transplant. The pancreas will be printed out from a special 3D printer and will be personalized, as the cells in the printed pancreas will originate in stem cells of the diabetic patient.

Does it sound like medical science fiction? It is happening. However, our scientists encountered an obstacle. At this stage of their work we need a highly specialized 3D printer to make it possible to print out sterile pancreatic petals.

We need the 3D printer at the beginning of July. Our time is short but we don’t lack the faith it will succeed. We need 140.000 PLN to not to disappoint those waiting for a transplant

Make a donation and help us move our work forward!

Together we can fight for the lives and normal functioning of thousands of people suffering from diabetes.

GOAL

Purchasing a 3D bioprinter and print out sterile pancreatic petals

FOR WHOM?

For thousands of diabetics who are endangered due to fatal complications

WHY?

Every 7 seconds in the world, someone dies due to complications of diabetes

Project completed

Thank you all for supporting our project.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.