Our volunteers

 • Magdalena Kwapisz, MD
  Volunteer
  An author and co-author of numerous publications in domestic and foreign magazines in the field of general surgery and transplantology.
 • Ewa Wszoła
  Volunteer
  Passionate about travelling and good cuisine lover. Family and friends are the most important in her life.
 • Joanna Czerwińska
  Volunteer
  Graduate of the Poznań University of Economics. Personally, she’s into healthy lifestyle, loves walking and traveling.
 • Łukasz Górski
  Volunteer
  Biotechnologist, a graduate of Warsaw University of Life Sciences. Sports lover, particularly football, beach volleyball and cycling.
 • Magdalena Nita, MD
  Volunteer
  She’s currently holding an instruction in general surgery at the General and Transplantation Surgery Clinic of Jesus Child Hospital in Warsaw.
 • Kalina Jędrzejko, MD
  Volunteer
  A graduate trainee of Medical University of Warsaw. She’s the author and co-author of many publications in general surgery and transplantology.
 • DHSci Anna Ławnik
  Volunteer
  Presently she works as a senior lecturer at the Faculty of Health Science of the State Higher School in Biała Podlaska.
 • Anna Pukrop
  Volunteer
  Graduate of Silesian University of Technology, currently working in a car company, where she’s responsible for computer simulations.
 • Mateusz Zatorski, PhD
  Volunteer
  He works with people awaiting on a transplant
 • Weronika Gajdzik
  Volunteer
  Clinical dietitian and psycho-dietitian. She runs an online dietary clinic, where she teaches what to eat to improve one's mood and health.
 • Anna Karwowska
  Volunteer
  She tells about herself “It’s not only my job but also my hobby”. She runs a blog about diabetes “Diabetic&Dietician”
 • Katarzyna Góralczyk PhD
  Foundation co-worker
  A long-time employee of the National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene.
 • Beata Dębek
  Volunteer
  Specialist in family nursing and diabetic educator. She’s been working in her profession for 28 years, currently working in usual care and is helping patients at home. Kids and Andre Rieu lover.

JOIN US AND HELP OTHERS

Are you full of positive energy and enthusiasm? Don’t hesitate joining and help us change reality.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.