Our projects
IN PROGRESS
Bioprinting of
bionic pancreas

Tissue bioprinting is a very likely-looking and an increasingly popular method used in experimental medicine.

TRANSPLANTATION OF ISLETS OF LANGERHANS
UNDER GASTRIC MUCOSA

Pioneer research on endoscopic pancreatic islet transplantation under the gastric mucosa. It was the first such a project in the world

PILOT STUDIES ON THE EXPRESSION
OF GENES IN DIABETES

The aim of the study is to assess the expression of genes occurring in the peripheral blood of patients with type 1 diabetes

Project
Wean off sugar

Authorial educational program, created with a view to people suffering from diabetes and to their families

The planning of medical coverage for manned travel to
MARS

A group of Polish doctors have made a scientific coverage to help in planning the space travel.

Purchasing a 3D bioprinter and printing out sterile
pancreatic petals

We want to print out a 3D bionic pancreas which will ensure patients a normal life. Bionic pancreas will prevent complications due to diabetes.

PLANNED
The development of free medical apps, improving
treatment outcomes

The project is financed by Foundation in association with MediSpace clinic.

Design to create a pump escalating suitability of organs for
transplants

Shortage of organs for transplantation purposes usually forces to make use of organs from donors.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.