Rydygiera 8, Warszawa

+48 22 897 66 97

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki w ciągu 8 lat swojej działalności współpracowała zarówno z wiodącymi placówkami naukowo-badawczymi w Polsce takimi jak: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie (Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej) jak również znanymi podmiotami komercyjnymi działającymi w branży medycznej (Novartis, Roche, Teva, Astellas, Valeant, Macopharma.)

Aktualnie, mając na uwadze nasze pomysły na kolejne ciekawe i innowacyjne inicjatywy badawczo-naukowe i edukacyjne oraz planowany dynamiczny rozwój Fundacji w nadchodzących latach, a co za tym idzie konieczność pozyskania funduszy na realizację tych zamierzeń, podejmujemy działania zmierzające do uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego oraz zachęcające do wsparcia naszych działań przez podmioty komercyjne zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Zachęcamy do złożenia donacji na naszą działalność.