Rydygiera 8, Warszawa

+48 22 897 66 97

dr hab. med. Michał Wszoła

Chirurg ogólny, transplantolog, od wielu lat zajmuje się diagnostyką endoskopową przewodu pokarmowego, transplantolog przeszczepiający: trzustki, wyspy trzustkowe w leczeniu cukrzycy i przewlekłego zapalenia trzustki oraz nerki – pobrane zarówno od dawców zmarłych jak i w przypadku przeszczepień rodzinnych. Brał udział w: pierwszym przeszczepie wysp trzustkowych w Polsce (2008), pierwszym przeszczepie samej trzustki (2010) oraz w pierwszej wymianie par nerek pomiędzy dawcami-biorcami rodzinnymi (2015).  Z połączenia jego dwóch pasji – transplantologii i endoskopii powstała nowa metoda miniinwazyjnego leczenia powikłanej cukrzycy – endoskopowe przeszczepienie wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka (w 2013 roku wykonał pierwszy tego typu zabieg na świecie), który obecnie stosowany jest w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zabieg ten jest proponowany chorym z powikłaną cukrzycą oraz w przypadkach pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki. Obecnie pracuje nad biodrukowaniem 3D trzustki wraz Fundacją Badań i Rozwoju Nauki, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawską, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus oraz Spółką MediSpace. Jest także pomysłodawcą i współtwórcą portalu wymiany wiedzy medycznej www.medtube.net, jednej z największych na świecie baz multimedialnych, odwiedzanego przez profesjonalistów medycyny z ponad 80 krajów.  Odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2009) i Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów – Donalda Tuska (2010). Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, członek współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek, członek międzynarodowych towarzystw naukowych: The Transplantation Society, International Pancreas&Islet Transplant Association, International Society for Organ Donation and Procurement. Redaktor Naczelny Czasopisma Naukowego MEDtube Science w latach 2013-2016.