Rydygiera 8, Warszawa

+48 22 897 66 97

Rok 2015

W 2015 roku Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez: 1. Organizację  III Sympozjum Naukowo – Transplantacyjnego dla Koordynatorów Transplantacyjnych „DAWCA NARZĄDÓW”,  które odbyło się w dn. 29 – 30 maja 2015 roku w ośrodku szkoleniowym w Rynie W Sympozjum wzięło udział 100  koordynatorów, z 53 ośrodków współpracujących z Katedrą i…

Rok 2014

W 2014 roku Fundacja realizowała swoje cele statutowe między innymi poprzez: 1. Organizację i finansowanie Sympozjum dla koordynatorów transplantacyjnych, które odbyło się w dn. 30 – 31 maja 2014 roku w Serocku W Sympozjum wzięło udział 80 koordynatorów, z 49 ośrodków współpracujących z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej…

Rok 2013

W 2013 roku Fundacja realizowała swoje cele statutowe między innymi poprzez: 1.Organizację Sympozjum dla koordynatorów transplantacyjnych, które odbyło się w dn. 10 -11 maja 2013 roku w OSSIE. W Sympozjum wzięło udział 80 koordynatorów, z 49 ośrodków współpracujących z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM. Wykładowcami podczas Sympozjum…

Rok 2012

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki realizując swoje cele statutowe współpracuje z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, polegającą na wspieraniu finansowym i organizacyjnym inicjatyw Kliniki mających na celu doskonalenie zawodowe pracowników Kliniki jak również akcje promocyjne i edukacyjne  dążące do zwiększenia ilości przeszczepień w Polsce. Działania, w których…

Rok 2009

W  2009 roku Fundacja BiRN współfinansowała i pomagała w organizowaniu nowatorskiego doświadczenia  medycznego polegającego na przeszczepianiu wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka  u zwierząt hodowlanych, na  co była wydana zgoda Komisji Bioetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie było przeprowadzane przez lekarzy Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM  kierowanej przez Pana prof.…