Jak ważyć i obliczać posiłki w cukrzycy typu 1

AUTOR

Cukrzyca jest trochę podstępną chorobą – nie będę twierdzić, że jest inaczej. Ale można spróbować ją zrozumieć i oswoić. Można mieć dobre poziomy cukru oraz wyniki badań tylko trzeba wysiłku i samozaparcia. Samokontrola jest bardzo ważna. Pomyśl, że gdzieś na końcu źle prowadzonej cukrzycy są złe samopoczucie i ewentualne groźne dla zdrowia i życia powikłania. Musimy się przed nimi chronić – obronną tarczą są samokontrola i nasza wiedza. A bronią do walki są dobrze zważone i wyliczone posiłki – nasze WW oraz WBT. To co, walczymy?

1 WW to jeden wymiennik węglowodanowy. To taka ilość produktu lub potrawy, wyrażona w gramach,
która zawiera 10 gram węglowodanów.
1 WBT to jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy. To taka ilość potrawy, która zawiera 100 kcal pochodzących z białka i/lub tłuszczu.
Warto również zapamiętać, że 1 g węglowodanów czy białek to 4 kcal a 1 g tłuszczów to 9 kcal.


1. Pierwszym przykładem niech będzie produkt, który zawiera tylko węglowodany – dla niego będziemy wyliczać tylko wymiennik węglowodanowy (WW). Mamy jabłko, które zważyliśmy i waży 185 gramów. W internecie znajdujemy informację, że 100 gram jabłka zawiera 14 gram węglowodanów i 57 kalorii. Wykorzystamy informację o węglowodanach. Potrzebne jest nam ułożenie matematycznej proporcji, która wyliczy nam ilość węglowodanów w naszym jabłku:

Jeżeli 100 gram jabłka zawiera 14 gram węglowodanów
To 185 gram jabłka zawiera x gram węglowodanów
x = 185 * 14 / 100 = 25.9 gram węglowodanów

Nasze jabłko zawiera zatem, po zaokrągleniu, 26 gram węglowodanów. Pamiętając, że 1 WW odpowiada 10 gram węglowodanów w produkcie – wystarczy nasz wynik podzielić przez 10 i otrzymamy ilość WW:

26 gram węglowodanów / 10 = 2.6 WW

2. Drugi przykład, to produkt zawierający białka i tłuszcze – weźmy pod uwagę ugotowane jajko. Z tabel kalorii w internecie dowiadujemy się, że jajko o wadze 50 gram zawiera 72 kalorie i w całości składa się z białek i tłuszczy. Ważymy nasze jajko i na wadze mamy 60 gram. Musimy ułożyć matematyczną proporcję aby wyliczyć kalorie w naszym jajku:

Jeżeli 50 gram jajka zawiera 72 kalorie
To 60 gram jajka zawiera x kalorii
x = 60 * 72 / 50 = 86.4 kalorii

Nasze jajko zawiera, po zaokrągleniu, 86 kalorii. Pamiętamy, że 1 WBT to taka ilość potrawy, która zawiera 100 kcal pochodzących z białka i/lub tłuszczu. Nasze jajko zawiera 86 kalorii więc wystarczy nasz wynik podzielić przez 100 i otrzymamy ilość WBT:

86 kalorii / 100 = 0.86 WBT

3. Ostatni przykład to produkt zawierający w sobie zarówno węglowodany jak i białka i tłuszcze – czekolada mleczna z orzechami. Na opakowaniu znajdujemy informację, że 100 gram zawiera 539 kalorii oraz zawiera 57.3 gram węglowodanów. Najpierw wykorzystamy informację o węglowodanach. 1 WW odpowiada 10 gram węglowodanów w produkcie – wystarczy nasze gramy węglowodanów podzielić przez 10 i otrzymamy ilość WW:

57.3 gram węglowodanów / 10 = 5.7 WW

Pamiętając, że 1 gram węglowodanów to 4 kalorie układamy matematyczną proporcję:

Jeżeli 1 gram węglowodanów to 4 kalorie
To 57.3 gram węglowodanów to x kalorii
x = 57.3 * 4 / 1 = 229.2 kalorii

Wyliczone kalorie, to kalorie naszego produktu pochodzące tylko z węglowodanów. Musimy je zatem odjąć od kaloryczności całego produktu aby otrzymać kalorie pochodzące z białek i tłuszczy:

539 – 229 = 310 kalorii

Nasza czekolada zawiera zatem 310 kalorii pochodzących z białek i tłuszczy. Pamiętamy, że 1 WBT zawiera 100 kcal pochodzących z białka i/lub tłuszczu. Wystarczy nasz wynik podzielić przez 100 i otrzymamy ilość WBT:

310 kalorii / 100 = 3.1 WBT

Nasza czekolada zawiera więc 5.7 WW oraz 3.1 WBT.

Na początku wydaje się to trudne. Ale z każdym przeliczonym produktem czy posiłkiem dochodzi się do wprawy. Ważne, żeby na początku wiedzieć czy dany produkt zawiera tylko węglowodany czy tylko białka/tłuszcze a może jest produktem złożonym składającym się z węglowodanów, białek i tłuszczy. A może posiłek został tak skomponowany, że zawiera wszystko po trochu? Np. obiad składający się z ziemniaków i filetu z piersi kurczaka oraz deseru w postaci lodów musimy obliczyć w trzech etapach – najpierw WW ziemniaków, następnie WBT kurczaka oraz WW+WBT dla lodów. A np. pizza jest produktem złożonym, dla którego wyliczamy od razu WW+WBT.

Pobierz dawkę wiedzy o cukrzycy

Cukrzyca to poważna choroba, ale można nauczyć się z nią żyć – my Ci w tym pomożemy. Z naszego ebooka dowiesz się między innymi, dlaczego tak ważne jest właściwe leczenie cukrzycy.

AUTOR

1 komentarz
  1. Avatar Marianna Dulęba

    Skąd mam wiedzieć ile mogę zjeść i ile co waży.

Zostaw komentarz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.